ต้องการรับบริจาค : เครื่องพิมพ์ดีด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
31/01/2554
  
ทางโรงเรียนเจ้าพญากรานเมืองตักศิลาศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง มีความประสงค์ต้องการเครื่องพิมพ์ดีดเพื่อนำเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานของการใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิคต่อไป จึงเรียนมายังทุกท่านที่มีเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้ร่วมบริจาคแก่ทางโรงเรียนครับ
สมคิด นันต๊ะ 054601001