ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งของ เงินทอง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/02/2554
  
โรงเรียนบ้านแม่หีด สพป.ลำปางเขต ๓ จัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหางบประมาณในการจัดหา และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี่ทางการศึกษา ในวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ทอด ณ โรงเรียนบ้านแม่หีด ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
๐๕๔-๒๖๐๑๗๔ โรงเรียนบ้านแม่หีด ๐๘๖-๐๗๓๔๘๗๐