ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งของ เงินทอง
14/02/2554
ต้องการรับบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งของ เงินทอง
14/02/2554
ต้องการรับบริจาค
เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์
12/12/2553
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
12/12/2553

ลำปาง เขต 3

ลำปาง

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]