ต้องการรับบริจาค : หนังสือในห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
10/03/2554
  
ขณะนี้ทางโรงเรียนนาคูณวิทยาได้สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนสำเร็จแล้ว แต่ว่ายังขาดหนังสือที่จะให้เด็กได้อ่าน โรงเรียนอยากขอรับบริจาค จากท่านผู้ใจบุญที่มีหนังสือจะบริจาคให้เด็กๆได้มีหนังสืออ่าน