ต้องการรับบริจาค : ถังเก็บนำฝน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/04/2554
  
ขอบริจาคจากผู้ใจบุญให้ถังเก็บนำดื่มให้กับนักเรียนบนดอย
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 053-072311, 084-8323060