ต้องการรับบริจาค : โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ และคุรุภัณฑ์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/04/2554
  
เนื่องจากตอนที่ทางสถาบันได้จัดให้มีการเรียนการสอนฟรี เพื่อเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จึงส่งผลให้เด็กจำนวนมากสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางสถาบันจัดขึ้น และปัจจุบันทางสถาบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการรองรับเยาวชนผู้สมัคร จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน ทั้งของใหม่ และของเก่า (ยินดีรับของที่พังแล้วแต่สามารถนำมาซ่อมใช้ใหม่ได้)
ครูณัฐฐานันท์ สมพรสุขสวัสดิ์ 0830620298