ต้องการรับบริจาค : สนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/08/2554
  
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.3 มีจำนวนนักเรียน 333 คน ต้องการรับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่นกี่ชิ้นก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ตามแต่กำลังศรัทธา สอบถามเพิ่มเติมที่ ครูวีรพันธ์ 0872589161
นายวีรพันธ์ โสโพธิ์ 0872589161