ต้องการรับบริจาค : โครงการสายธารน้ำใจสู่สถานศึกษา >ทุนทรัพย์ปัจจัย<

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/09/2558
  
ด้วยศูนย์ประสานงานส่งเสริมสวัสดิการลูกจ้างประจำส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมคณะกรรมการสมาคมมีมติที่ประชุมให้จัดทำโครงการสายธารน้ำใจสู่สถานศึกษา ทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการสายธารน้ำใจสู่สถานศึกษา
>>>>>รายละเอียดและกำหนดการ<<<รอดำเนินการ...
บุญเลี้ยง สว่างภพ