ข่าวและกิจกรรม

ประชุมสามัญประจำปี 2559.. (1621) 27/03/2559

ประชุมสามัญประจำปี 2559 โดยท่านเสน่ ขาว..

ขอเรียนเชิญลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมการแสดงกตเวทิตาจิต .. (2047) 26/09/2558

ขอเรียนเชิญลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวเข..

กว่าจะมีวันนี้ .. (2526) 21/09/2558

คณะกรรการศูนย์ประสานงาน,,,,..

กิจกรรมการประชุมลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว.. (2670) 23/07/2557

กิจกรรมการประชุมลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่ว..

ขอเรียนเชิญลูกจ้างส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬาประเพณี ลูกจัาง.. (2485) 20/04/2557

ขอเรียนเชิญลูกจ้างส่วนราชการ กระทรวงศึกษ..

e-Document

กำหนดการ กิจกรรการแข่งขันกีฬาลูกจ้างสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ 58.. (1288) 21/03/2558

กำหนดการ กิจกรรการแข่งขันกีฬาลูกจ้างสัมพ..

หนังสือแจ้งให้ทราบ.. (1643) 17/11/2557

สำนักงานรัฐมนตรี..................

กำหนดการ กิจกรรการแข่งขันกีฬาลูกจ้างสัมพันธ์.. (1336) 29/04/2557

กำหนดการ กิจกรรการแข่งขันกีฬาลูกจ้างสัมพ..

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriplion) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลปจ1 ขอเปลี่ยนสายงาน.. (1895) 17/05/2556

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriplion) ของ..

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

ประชาธิปไตย.. (81) 14-03-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดการเลือกตั้งประธานนัก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

วันนี้วันพระ.. (107) 09-03-2561

9 มีนาคม 2561 พระธรรมทูต อบรมธรรมะให้แก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

สนามสอบ nt.. (108) 07/03/2561

โรงเรียนบ้านแทรงเป็นเจ้าภาพสนามสอบ Nt ปร..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม.. (103) 27-02-2561

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสำรา..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ประชุมผู้ปกครอง.. (259) 29-01-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดประชุมผู้ปกครองวันที่..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ