ต้องการรับบริจาค : หนังสือนิทาน ยาสีฟัน แปรางสีฟันสำหรับเด็ก สบู่ ยาสระผม แป้งเด็ก

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
23/11/2554
  
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาคหนังสือนิทาน สำหรับเด็กชั้นอนุบาล และประถมศึกษา รวมทั้งยาสีฟัน แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 3-10 ปี สบู่ ยาสระผม และแป้งเด็ก
ครูญาณิศา ปลอดโปร่ง 055-560145 หรือ 085-2727750