คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวอรณี กลิ่นพนา
ประธานนักเรียน
นายสุรินทร์ คุทู
รองประธานคนที่ 1
นายวรายุทธ บันดาลพิภพ
รองประธานคนที่ 2