ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
ข้าวสารสำหรับนักเรียนพักนอน
31/03/2555
ต้องการรับบริจาค
หนังสือนิทาน ยาสีฟัน แปรางสีฟันสำหรับเด็ก สบู่ ยาสระผม แป้งเด็ก
23/11/2554

ตาก เขต 2

ตาก

เพื่อนบ้าน

ทดสอบ1 .. (19-02-2023 22:40:28)
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) ]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]rt test .. (03-03-2022 09:25:37)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]