ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
ข้าวสารสำหรับนักเรียนพักนอน
31/03/2555
ต้องการรับบริจาค
หนังสือนิทาน ยาสีฟัน แปรางสีฟันสำหรับเด็ก สบู่ ยาสระผม แป้งเด็ก
23/11/2554

ตาก เขต 2

ตาก