ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/11/2554
  
ด้วยโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน จึงต้องการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับให้บริการแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และคนในชุมชน
ดังนั้น จึงมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้สืบค้นข้อมูล และเครื่องพิมพ์สำหรับให้บริการ Print-out
จึงขอความกรุณามายังท่านมีต้องการพัฒนาการศึกษาแก่สังคมไทย
ขอบคุณครับ
ครูภัทร์กร ศรีเมือง 086-7797092