ต้องการบริจาค : ยินดีทำนุบำรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้างทางการศึกษา มอบอุปกรณ์ การเรียน-การสอน ฯลฯ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
21/04/2552
  
เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

คาราวานเพื่อการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร "สานฝันให้น้อง" จะจัดให้มีโครงการที่ 9 ฝากผู้ที่ได้อ่านประกาศนี้ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงาน-องค์กรของท่าน หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ท่านได้พบเห็นมา ที่สนใจในการที่ให้ทางโครงการฯ ช่วยพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร กรุณา ส่งเอกสารถึง คาราวานเพื่อการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร "สานฝันให้น้อง" ตามรายละเอียดดังนี้

1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
2.ภาพถ่ายโรงเรียน - รอบๆ ภายในโรงเรียน
3.ระบุสิ่งที่ต้องการให้พัฒนา
4.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
5.ระยะทางประมาณ 300-400 กม.(จาก กทม.)

ส่งมาที่ 2/6 ซอยหลวงแพ่ง 10/1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ทางโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และจะประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซด์ www.sanfanhainong.com ประมาณต้นเดือนมิถุนายน

หมายเหตุ
- สามารถให้ทางโรงเรียนติดต่อมาทาง 081-904-3389 ก็ยินดี
- หรือแนะนำชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ถ้ามีเบอร์ติดต่อก็ยิ่งดี Mailto : [email protected]

รบกวนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ทางโครงการฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ธราธิป นนทเปารยะ (โต้ง) 08-1904-3389