ต้องการรับบริจาค : ชุดและอุปกรณ์นาฏศิลป์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/12/2556
  
ด้วยโรงเรียนบ้านสร้างพอกมีครูอาสาที่เรียนจบวิชาเอกนาฎศิลป์และการละครมาสอนประจำที่โรงเรียนแต่ทางโรงเรียนขาดแคลนชุดนางรำและอุปกรณ์นาฏศิลป์
จึงขอบริจาคชุดนางรำและอุปกรณ์นาฎศิลป์ดังกล่าวสำหรับเด็กประถมศึกษาจะเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่ก็ได้ทางโรงเรียนจะนำมาแก้ไขซ่อมแซมและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้.....ผอ.วันชัย ธรรมวิเศษ 089-8401332
ผอ.วันชัย ธรรมวิเศษ 089-8401332