การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
ชุดและอุปกรณ์นาฏศิลป์
26/12/2556
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์, แทบเลต
18/06/2556
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์ ปรินซ์เตอร์
22/11/2556

หนองคาย

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]