ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ ปรินซ์เตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/11/2556
  
เรียน ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ด้วยทางโรงเรียนบ้านสร้างพอก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อยและตั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบทยากจน ขาดแคลนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินซ์เตอร์ ซึงนักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้มาก แต่มีไม่เพียงพอและคอมพิวเตอร์เก่าชำรุด หมดอายุการใช้งาน ขณะนี้เหลือใช้ได้เพียง 1 เครื่อง ให้เด็กฝึกเรียนทั้งโรงเรียน(ผลัดกันเรียนที่ละห้อง) จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญได้โปรดพิจารณาบริจาคเพื่อช่วยเสริมสร้างปัญญาให้กับเด็กในชนบทตามความศรัทธา โดยติดต่อ ผอ.วันชัย ธรรมวิเศษ 089-7101332 อีเมล์ [email protected] ขอกราบขอบพระคุณยิ่ง/.วันชัย ธ. 089-7101332