ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเพื่อนบ้าน [หนองคาย เขต 1]

การรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิกระจกเงา จำนวน 10 เครื่อง.. (3485) 07/05/2557

โรงเรียนบ้านสร้างพอก ได้รับบริจาคคอมพิวเ..
โดย : โรงเรียนบ้านสร้างพอก

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "นาฮีเกมส์ 2556" .. (3062) 07/05/2557

โรงเรียนบ้านสร้างพอก ได้เข้าร่วมแข่งขัน..
โดย : โรงเรียนบ้านสร้างพอก

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556.. (3165) 07/05/2557

โรงเรียนบ้านสร้างพอก ได้จัดกิจกรรมงานวัน..
โดย : โรงเรียนบ้านสร้างพอก

"สวัสดีปีใหม่ 2557" กิจกรรมสนุกสนานต้อนรับปีใหม่ 2557 .. (3296) 07/05/2557

โรงเรียนบ้านสร้างพอก จัดกิจกรรมต้อนรับปี..
โดย : โรงเรียนบ้านสร้างพอก

พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับแม่ครูมาลี ชนะวารี ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ.. (2836) 07/05/2557

โรงเรียนบ้านสร้างพอก ร่วมกับ คณะกรรมการ..
โดย : โรงเรียนบ้านสร้างพอก

ข่าวเพื่อนบ้าน [หนองคาย]

ข่าวเขตการศึกษาหนองคาย เขต 1

<br> <font face="MS Sans Serif" size="5"><a href="http://www.nkedu1.go.th">คลิก! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1</a></font> <br> <br> ข่าวการศึกษา <br> <iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.kruthai.info/newsedu.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="610"></iframe> <br> ค้นข่าวมาเล่า <br> <iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.kruthai.info/newsfind.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="275"></iframe> <br> <br> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%2F160801290655062&amp;width=500&amp;colorscheme=dark&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=427" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:100px;" allowTransparency="true"></iframe> <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.facebook.com/pages/้โรงเรียนบ้านเสียว/160801290655062" num_posts="10" width="500"></fb:comments>

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ