ต้องการรับบริจาค : ทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
10/07/2552
  
อาคารเรียนหลังเก่าคือ อาคาร 1 แบบ ป.1ฉ สร้างเมื่อปี 2518 และอาคาร 2 สร้างเมื่อปี 2522 ชำรุดทรุดโทรมมาก โรงเรียนกำลังทำเรื่องขอรื้อถอนและระดมทุนทรัพย์เพื่อสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากปัจจุบันเหลืออาคารเรียนเพียงหลังเดียวเท่านั้น รองรับนักเรียน 129 คน ครู 8 คน
นายทรัพย์ วรรณอำไพ 0872374003