ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์มือสองหรือสื่อการเรียน หนังสือสำหรับใช้ในห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/07/2552
  
ขอรับบริจาคเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพราะปัจจุบัน โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่ใช้ได้เพี่ยง 5 เครื่องต่อนักเรียน ประมาณ 200 คน ซึ่งไม่เพียงพอ สือการเรียน หนังสือประจำห้องสมุดก็มีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการสืบค้นของนักเรียน
นายภูริช รอดวินิจ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 045750215 0810539011