ต้องการรับบริจาค : โปรเจคเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/07/2552
  
ต้องการโปรเจคเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สพท.เขียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง หรือ นายพิศิษฐ อาษา ผอ.โรงเรียน หรือ นายศมเดช สุริยะโชติ ผู้ดูแลเว็บไซค์ 053 607 360 หรือ 084 502 9262