ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/08/2552
  
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
โรงเรียนนาบัววิทยา 044 143580 0817904634