ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
23/08/2552
  
โรงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน บทเรียนออนไลน์ เพราะเครื่องเก่าใช้การไม่ได้ ไม่เพื่ยงพอต่อนักเรียน
ธนพัฒน์ แดงจันทร์ 0818887827 , 0898566177