ข่าวและกิจกรรม

ถ่ายทำสื่อ วีดีโอ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3856) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (4203) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..

รับเกียรติบัตรรางวัล คณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง.. (3636) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ.. (3555) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..

รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3438) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียน..

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุโขทัย เขต 2]

กีฬาต้านยาเสพติด.. (3857) 01/09/2557

โรงเรียนมิตรภาพที่38พร้อมด้วยโรงเรียนอนุ..
โดย : โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

ถวายพระพร.. (3126) 01/09/2557

คณะครูและน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวา..
โดย : โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

วันแม่แห่งชาติ.. (3223) 01/09/2557

กิจกรรมวันแม่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557เ..
โดย : โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

ผู้ใหญ่ใจดี.. (3675) 25/07/2557

เมื่อวันที่ 25/7/57ทางโรงเรียนมิตรภาพต้อ..
โดย : โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557.. (1670) 12/06/2557

โรงเรียนวัดคุ้งยางได้จัดพิธีไหว้ครูเมื่อ..
โดย : โรงเรียนวัดคุ้งยาง

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ