ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเพื่อนบ้าน [ร้อยเอ็ด]

สถานศึกษาแกนนำโครงการ "๑ ช่วย ๙"( สมศ.).. (2190) 02/07/2558

R-TECH ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสด..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 1.. (2002) 27/01/2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH ได้เป..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

5 ธันวามหาราช 2557.. (3660) 09/12/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH ประดับ..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

ศูนย์สอบความรู้ภาคทฤษฎี รด.จังหวัดร้อยเอ็ด.. (3774) 04/12/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับ หน่วยฝ..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

R-TECH บริการวิชาการ.. (3222) 10/03/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด บริการวิชาการ..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

ข่าวเขตการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

หนังสือราชการ สพฐ.