หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาท

ทั้งหมด 40 หน่วยงาน

  โรงเรียนวัดมะปราง   บ้านสวนศิริเมือง
  แนวข้อสอบวิชาการศึกษา กับ ดร.ณรงค์   แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง
  แนวข้อสอบครู กทม. กับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง   แนวข้อสอบผู้บริหาร กับดร.ณรงค์ ศิริเมือง
  โรงเรียนบ้านหนองแจง   โรงเรียนวัดอารีทีวนาราม
  โรงเรียนวัดนมโฑ   โรงเรียนวัดโพธาราม
  ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู   wataranyawasee school
  โรงเรียนวัดหัวเด่น   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
  โรงเรียนวัดหนองแซง   โรงเรียนวัดหัวเด่น
  โรงเรียนวัดคงคาราม ฯ   โรงเรียนวัดสระดู่
  โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)   โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม   โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
  ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู   โรงเรียนบ้านโป่งแค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ   โรงเรียนพระยาตาก
  โรงเรียนบ้านกลาง   โรงเรียนวัดสระเนินพระราม
  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์   โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม
  SUKSASONGKHROR CHAINAT   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
  โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ   โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
  โรงเรียนวัดมะปราง   โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
  กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม   โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา)
  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท   โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย


หน่วยงานในจังหวัด ชัยนาท

ทั้งหมด 40 หน่วยงาน

 โรงเรียนวัดมะปราง  บ้านสวนศิริเมือง
 แนวข้อสอบวิชาการศึกษา กับ ดร.ณรงค์  แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง
 แนวข้อสอบครู กทม. กับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง  แนวข้อสอบผู้บริหาร กับดร.ณรงค์ ศิริเมือง
 โรงเรียนบ้านหนองแจง  โรงเรียนวัดอารีทีวนาราม
 โรงเรียนวัดนมโฑ  โรงเรียนวัดโพธาราม
 ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู  wataranyawasee school
 โรงเรียนวัดหัวเด่น  โรงเรียนวัดเขาแก้ว
 โรงเรียนวัดหนองแซง  โรงเรียนวัดหัวเด่น
 โรงเรียนวัดคงคาราม ฯ  โรงเรียนวัดสระดู่
 โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
 ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู  โรงเรียนบ้านโป่งแค
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ  โรงเรียนพระยาตาก
 โรงเรียนบ้านกลาง  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม
 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม
 SUKSASONGKHROR CHAINAT  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ  โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
 โรงเรียนวัดมะปราง  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา)
 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

รอดำเนินการ