ข่าวเพื่อนบ้าน [สกลนคร เขต 1]

โรงเรียนพี่ก็มี BBL นะคะ.. (3116) 02/07/2558

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านเหล่าโ..
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด.. (2750) 26/06/2558

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำน..
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558.. (2393) 22/06/2558

นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นท..
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

นักเรียน....กราบ.. (3969) 18/06/2558

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำน..
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

ประชาธิปไตยในโรงเรียน.. (3172) 12/06/2558

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ จัดกิจกรรมส่งเส..
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

ข่าวเพื่อนบ้าน [สกลนคร]

โรงเรียนบ้านดอนยานาง รับการประเมินภายนอกรอบ สาม.. (3863) 24/12/2557

วันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้ป..
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง [สกลนคร เขต 1]

เล่นสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL .. (6930) 20/12/2557

เด็กๆสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL ที่สร้างขึ้..
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง [สกลนคร เขต 1]

งานเกษียณ อ.อาภรณ์ เจริญไชย.. (3681) 20/12/2557

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง [สกลนคร เขต 1]

แอโรบิคโรงเรียน.. (4527) 17/09/2557


โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง [สกลนคร เขต 1]

แอโรบิคโร.. (4464) 17/09/2557


โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง [สกลนคร เขต 1]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ