Question: วุฒิสภาผ่าน 3 วาระรวด ขึ้นเงินเดือนครู

 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเอกฉันท์ ๗๑ เสียง เห็นชอบในวาระ ๓ ของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อบ่ายวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ เป็นประธานการประชุม มีวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอและชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเอกฉันท์ ๗๑ เสียง เห็นชอบในวาระ ๓ ของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการพิจารณา ๓ วาระรวด โดยใช้เวลาเพียง ๑๕ นาทีเท่านั้น พร้อมทั้งมีการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภาในวาระ ๒ ซึ่งไม่มี ส.ว.ในฐานะกรรมาธิการคนใดให้แก้ไขถ้อยคำในกฎหมายแม้แต่มาตราเดียว ขณะที่ภายในบริเวณรัฐสภาได้มีตัวแทนข้าราชการครูจากต่างจังหวัดมาร่วมฟังการพิจารณาของวุฒิสภาในครั้งนี้และมอบดอกไม้ขอบคุณ รมว.ศธ.ด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำกระเช้าดอกไม้มอบให้ รมว.ศธ. เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ผลักดันการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รมว.ศธ. ได้กล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมวุฒิสภาทั้ง ๓ วาระ ถือเป็นฝีมือของอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือประธานวิปรัฐบาล (หมายเหตุ : หมายถึงนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ครั้งดำรงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาล) และเพื่อนข้าราชการทุกคน ขั้นตอนหลังจากนี้ทางวุฒิสภาจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบและดำเนินการขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไปภายใน ๒๐ วัน หลังจากนั้นจะให้สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เพื่อประกาศในพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ได้ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ข้าราชการครูได้ปรับเพิ่มขึ้นเทียบเท่าข้าราชการอื่นร้อยละ ๘ และปรับเพิ่มเงินเดือนอีกร้อยละ ๕ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ๑๓%
สิ่งที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปคือ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพครู โดยเฉพาะการประเมินวิทยฐานะใหม่ ซึ่งเป็นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ โดย ก.ค.ศ. กำลังดำเนินการจัดทำเกณฑ์ประเมินแบบใหม่ที่ต้องสะท้อนคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง มั่นใจว่าปีนี้จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างแน่นอน เชื่อมั่นว่าต่อไปอาชีพครูจะได้รับการยอมรับและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และหวังว่าจะได้เข้ามาดูแลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนสายอาชีพ จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีกำลังใจและตั้งใจในการทำงานมากขึ้น
ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2011/feb/084.html


  คุณ: วันชัย ธ.   
 วันที่ 01/03/2554 20:23:02   ip : mx-ll-223.204.56-95.dynamic.3bb.co.th :  

 โปรแกรมติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาโดยชมรมพัฒนาครูไทย http://www.sobkru.net/ http://krooclub.com/ http://tymufc.blogspot.com/ และ http://tymufc.fix.gs/index.php จัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาภาค กสถาบันติวสอบที่มีผู้ติดตามมากที่สุด และพร้อมจะดูแลท่านจนกว่าจะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

ติวดีอย่างมีคุณภาพพิสูจน์แล้วด้วยผลงาน ผู้ผ่านการอบรมสอบบรรจุได้อันดับต้นๆจำนวนมาก

ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะเรสซิเด้นท์ (ถนนสายคันคลองหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องไฉไล โรงแรมวงษ์ทอง (หลัง บ.ข.ส.บุรีรัมย์) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ครั้งที่ 7 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 ณ ห้องช่อคูณแกรนด์ โรงแรมต้นคูณ (ติดเทศบาลเมืองอุดรธานี) อ.เมือง จ.อุดรธานี

ครั้งที่ 8 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ณ ห้องหาดขลา โรงแรมเอเชียน(ติดตลาดกิมหยง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ครั้งที่ 9 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น (ตรงข้ามห้าง BIG C นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ครั้งที่ 10 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2554 ณ ห้องบัวแก้ว โรงแรมปทุมรัตน์ (เยื้อง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม 087-9897389 (ผอ.ยุทธ) 089-2042943 (ผอ.สันต์) 089-0954409 (ผอ.ตี้) 088-3583689 (ผอ.สำรอง)

อยากได้ที่คะแนนดีๆ ต้องติวกับคนที่เ**สอบได้ที่ 1 ชี้แนะชี้แจง แจ่มแจ้ง เน้นความเข้าใจสำหรับทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์

ตารางการสัมมนาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ปี 2554

- พบกับข้อมูลที่เตรียมพร้อมสำหรับการสอบใหม่ทั้งชุดเข้มทั้งเนื้อหา และแนวทางวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมแนวข้อสอบเหมือนจริงไม่เน้นท่องจำ - รับประกันความสำเร็จด้วยผลงานสอบผู้บริหารภาค ก ปี 52 กว่า 2500 คนที่สอบผ่านคะแนนสูงๆ และ ภาค ข และ ค ปี2552 -2553เข้าสู่ตำแหน่งได้กว่า 1000 ตำแหน่งทั่วประเทศแลประสบการณ์อบรมเตรียมสอบทั่วประเทศ

หลักสูตรการสัมมนาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาคก. หลักสูตรเข้ม 2 วัน
วันที่ 1 (09.00 น.-17.00 น.)
ภาคเช้า เนื้อหา - ความรู้และความเข้าใจเรื่อง สมรรถนะทางการบริหาร และความรอบรู้นโยบาย สพฐ และ 9 โมดูล การบริหาร โดย Invisible wave ที่ 1 สพท.สระบุรี เขต 1
ภาคบ่าย เนื้อหา - ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ งานพัสดุ และบริหารทั่วไป ผอ.ชัยทัศน์ ที่ 1 สพท.สระแก้ว เขต 1
วันที่ 2 (08.30 น.-17.00 น.)
ภาคเช้า เนื้อหา - ความรู้ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยผอ.ชัยทัศน์ ที่ 1 สพท.สระแก้ว เขต 1
ภาคบ่าย เนื้อหา - ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไปบรรยายโดย ผอ.ยุทธพงษ์ชัย (ครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1)

ทุกเนื้อหามีแบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ ให้ฝึกทำกว่า 400 ข้อ มีตัวอย่างข้อสอบเก่าพร้อมอธิบายคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน มี CD เนื้อหางานครอบคลุมหลักสูตร แถมฟรีใน CD ข้อสอบเก่าปี 50 และ ปี 52 และ ข้อสอบฝึกทำจำนวนมาก วิทยากรมีประสบการณ์สอบภาค ก และภาค ข ในลำดับต้นๆ ของเขตพื้นที่ และมีประสบการณ์การทำงานที่รู้ลึก และรู้จริง ผู้เข้ารับการอบรมได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมทุกท่าน เคล็ดลับพิชิตข้อสอบจากวิทยากรที่มีคุณภาพ ได้รับความรู้เต็มเปี่ยม คุ้มค่ากับการอบรมเตรียมสอบ มาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ เรามั่นใจในคุณภาพและประสบการณ์ของวิทยากรที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ

สอบถามรายละเอียด - ผอ.สันต์ 089-2042943 - ผอ.ยุทธพงษ์ชัย 087-9897389 ผอ.ตี้ 089-0954409

คุณภาพที่พิสูจน์แล้วจากผลการสอบอันดับ 1-10 ในทุกเขตพื้นที่
คุณภาพที่พิสูจน์จากผลการสอบ ผู้บริหารภาค ก กว่า 2500 คนมีคะแนนระดับสูง
คุณภาพที่พิสูจน์จากผลการติวสอบครู ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษามายาวนาน


  คุณ: ty 
 วันที่ 11/05/2554 - 20:26:23  ip : 113.53.153.192-7961-7961