เอกสาร : ดาวน์โหลดเอกสารภายในโรงเรียน (23/04/2554)
LINE it!

http://www.thaischool.in.th/praditsuksa/download-edocument/

หมายเหตุ ขอรับรหัสผ่านได้ที่ 2 ช่องทาง คือ
1. พิมพ์ข้อความลงในโทรศัพท์ ( Pass to ps ) ส่งมาที่หมายเลข 00831566249
2. แจ้งความจำนงผ่านระบบอิเล็คทรอนิค ที่ E-mail address: [email protected]