เอกสาร : เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 รับสมัคร 4-10 เม.ย.54 (17/02/2554)
LINE it!

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สพฐ. ได้เตรียมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งในปี 2554 จะมีการดำเนินการเปิดสอบบรรจุในเดือนเม.ย.นี้ โดยจะมีตำแหน่งที่ได้รับ คืนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.โครงการเกษียณก่อนกำหนด 12,000 อัตรา 2. เกษียณอายุ ในปี 2552 จำนวน 4,000 อัตรา รวมทั้งสิ้น 16,000 อัตรา ที่จะได้คืน ปีนี้จะมีการปรับอัตราครูช่วยราชการ ซึ่งที่ผ่านมามีครูช่วยราชการ 4,000 คน เพราะย้ายที่อยู่อาศัย ติดตามคู่สมรส เป็นต้น ทำให้โรงเรียนที่อยู่ต้นทางขาดอัตรากำลัง โดยสพฐ.จะตัดอัตราครูช่วย เพื่อให้โรงเรียนต้นทางได้รับคืนอัตรากำลัง

นายชินภัทร กล่าวอีกว่า การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย มี 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็นการสอบบรรจุในส่วนที่จัดสรรอัตราให้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่จะต้องจัดสรรอัตราตำแหน่งว่าง 25 เปอร์เซ็นต์ จะคัดเลือกพร้อมกันต้นเดือนเม.ย. ขั้นที่สองจะสอบคัดเลือกทั่วไป กลางเดือนเม.ย. คาดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จะสมัครสอบจำนวนมาก เพราะปี 2553 สพป. มีเพียง 69 เขต ที่สมัครสอบ เหลืออีก 120 เขต ที่ยังไม่มีการสอบ ขณะที่ สพม. จำนวน 24 เขต ก็ยังไม่มีการสอบเช่นกัน


ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554


นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554 ก.ค.ศ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย

•ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2554
•รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 4-10 เมษายน 2554
•ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2554 และ
•ดำเนินการการสอบแข่งขัน
◦ภาค ก วันที่ 25-26 เมษายน 2554
◦ภาค ข วันที่ 27 เมษายน 2554
◦ภาค ค วันที่ 28 เมษายน เป็นต้นไป และ
•ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นี้

"ขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันให้ครบถ้วนก่อนวันรับสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เช่น สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เป็นต้น จะไม่รับหลักฐานหลังวันเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันวันสุดท้าย ทั้งนี้ การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือนเมษายนนี้ ทุกส่วนราชการที่มีอัตราว่าง จะประกาศรับสมัคร และสอบแข่งขันตามกำหนดการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ" เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าว

ที่มา คมชัดลึก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554