เอกสาร : ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย) (29/03/2554)
LINE it!

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย)

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี ๕๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕๔ และ โครงการ แผนงาน กิจกรรม ในระดับปฐมวัย เพื่องรองรับการประเมินภายในโดย สพป.นพ. เขต ๒ และ ประเมินภายนอก รอมสาม โดย สมศ.

ลิงค์เอกสาร

http://www.mediafire.com/?12s71rb2v7bahnh

รอสักครู ให้คลิกที่ดาว์โหลด
Click here to start download from MediaFire..