ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นายรัชกฤษ หลั่งสุวรรณ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ยังเรียนไม่จบครับ
ข้อความ :

วันที่ 09/01/2557
2
จักรราช นิลบุตร
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : พุทธธรรมวิทยา
ข้อความ : ตอนนี้บวชเรียนที่พุทธธรรมวิทยา จ.ชับภูมิ

วันที่ 23/09/2556
3
ด.ญ.ปานตาวัน หมีโชติ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : -

วันที่ 27/02/2556
4
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ข้อความ : ไม่มี

วันที่ 06/10/2552
5
ด.ช.ภาณุเดช เครื่องเนียม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมยานยนต์
ข้อความ :

วันที่ 21/09/2552
6
ด.ญ.ชนากานต์ แซ่เตียว
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : หวัดดี...คุณครูทุกคนนะค่ะ
คุณครูทุกคนสบายดีมั้ยน้อ...?
จะคิดถึงคุณครูที่โรงเรียนอุดรวิทยาทุกคนนะค่ะ


วันที่ 27/03/2552