ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 10 รายการ
 1 2 
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
จักรกฤษณ์ ใสนวน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : เคยเป้นนักฟุตบอลและได้แชมป์ระดับศนูย์เครือค่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี


วันที่ 05/03/2556
2
อนุรักษ์ ทนคำดี
anuruk tonkomde
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : ผมเคยเรียนที่โโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ผมประทับใจมาก และดีใจที่ได้เรียนโรงเรียนนี้

วันที่ 05/03/2556
3
ไชยา รัตนะ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : เคยเรียนที่โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯดีใจมากที่ได้เรียนที่นี้ เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่

วันที่ 05/03/2556
4
วิศรุต สุริวรรณ์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : เคยเรียนที่โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยาพี่เคยเป็นกีฬาเก่าของที่นี้


วันที่ 20/04/2557
5
ชญานิษฐ์ มูลเมืองแสน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : เป็นนักเร๊ยนที่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ เป็นเด็กดื้อนิดหน่อย รักคุณครูและโรงเรียนที่นี้มาก

วันที่ 05/03/2556
6
ณัฐพล หารธงไชย
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : เคยเรียนที่โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยาพี่เคยเป็นกีฬาเก่าของที่

วันที่ 05/03/2556
7
ธัญลักษณ์ กาพย์ขน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : ดิฉันชื่อแพมนะค่ะ เคยเรียนที่โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา และเคยเป็นประธานนักเรียน
ที่โรงเรียนนี้ด้วยค่ะ มีความดีใจมากที่ได้เรียนที่นี้
และดิฉันเคยแข่งขันทางวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเขต (ม.1ที่ 8)( ม.2 ที่ 4) (ม.3 ที่ 2) มีความภาคภูมิใจสุดๆๆ


วันที่ 05/03/2556
8
อริสา ปันทนานันท์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : ประทับใจในโรงเรียนนี้มากค่ะ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกอย่างคืออยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกสบาย แล้วยังเป็นโรงเรียนในฝันอีกด้วยนะคะ

วันที่ 15/02/2557
9
ธนวรรธห์ ทนคำดี
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : เคยเป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนและเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนและได้แชมป์ระดับศูนย์เครือค่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี


วันที่ 10/03/2556
10
นันท์นภัส สันวิลาศ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : พี่เคยเรียนที่โรงเรียนนี้ ดีใจมาก เพราะโรงเรียนนี้ น่าอยู่ น่าเรียน ครูก็สอนดีทุกคนเลย

วันที่ 05/03/2556