ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
อภัสรา จุลวัฒน์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ร.ร.บ้านแพรกหนามแดง
ข้อความ :

วันที่ 04/08/2556
2
นายพิชัย วัดทอง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ
ข้อความ : "เราบางขันแตกไม่แตกเรื่องสามัคคี รักกันฉันท์พี่-น้องร่วมสถาบันยิ่งใหญ่ เกียรติยศปรากฏเกรียงไกร เราภูมิใจ เพราะเรา ชาว บขต.
จบ ป.7 ปี 2514.......รหัส 5422
หัวหน้าวงดนตรี "บางขันแตกคอมโบ้" เจ้าของเสียงเพลง "บ้องกัญชา"


วันที่ 23/11/2553