ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
สุพล มุ่งประโยชน์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ.โฮมพอร์ต
ข้อความ : ทุกอย่างจะดีได้ คิดดี ทำดี

วันที่ 16/02/2555
2
ชินวัชร์ แก่นทน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
ข้อความ : ภูมิใจในความเป็นครู ทำงานเพื่อความสำเร็จของงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง updated ข้อมูลให้ตนเองและถ่ายทอดต่อเมื่อมีโอกาสอันควร

วันที่ 03/06/2551