ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
อนุกร โมบขุนทด
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข้อความ : คิดฮอดบ้านเฮาเด้

วันที่ 11/05/2552
2
เพ็ญพักตร์ มวบขุนทด
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ. เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ข้อความ : คิดถึงศิษย์เก่า ห.จ.ข. ทุกคนค่ะ คิดถึงอาจารย์ทุกท่านด้วย

วันที่ 20/08/2551