ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 10 รายการ
 1 2 3 
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
อ่อน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : รพ.พระมงกุฎเกล้า
ข้อความ : ศิษย์มีครู

วันที่ 11/03/2556
2
อรรถพร ปรึกษา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : -
ข้อความ : โรงเรียนวัดดอนไร่เป็นสิ่งที่ดี ให้การศึกษาแก่เด็กที่ดีมาก รักโรงเรียนวัดดอนไร่แล้วต้องรักหลวงปู่มุ้ย ที่อุทิศโรงเรียนให้แก่นักเรียนได้มีการศึกษาเล่าเรียน

วันที่ 16/01/2556
3
ด.ญ.จุธารัตน์ ชัยนาม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทย 6
ข้อความ : รักโรงเรียนวัดดอนไร่ และขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยอบรมส้งสอนศิษย์คนนี้เป็นอย่างดี ขอบคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 16/07/2554
4
น.ส.ผุสรัตน์ ภู่มาลา (เเต้ว)
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ข้อความ : เรารักดอนไร่ ดอนไร่ ต้องรัก ดอนไร่ ฉันยังจำได้ เเม่เคยสั่งสอน
นับถือ หลวงปู่ ทุกลมหายใจ สาธุ


วันที่ 31/01/2555
5
ด.ญ.พรรณราย ภู่มาลา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม
ข้อความ : ถ้าไม่มีร.ร.วัดดอนไร่ ก็คงไม่มีเราในวันนี้ ที่เป็นคนมีความรู้ ขอขอบพระคุณหลวงพ่อมุ่ย และ ครู อาจราย์ ทุกท่านที่สอนหนังสือ อบรม และตักเตือนเรามา ( Donrai_fc )

วันที่ 12/03/2554
6
นางสาวมุจรินทร์ ทองโสภา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : นักศึกษา/มหาลัยราชภัฏกาญจนบรี
ข้อความ : ขอขอบคุณคุณครูทุกๆท่านที่สอนเราให้เรามีพื้นฐานในการเรียน การกีฬา ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลย

วันที่ 04/02/2554
7
นางสาวนริศรา มีศรีชัย
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
ข้อความ : ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง


วันที่ 16/07/2553
8
นางสาวไพริน ศิลา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ในเมือง
ข้อความ : ขอขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านที่ช่วยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มา คิดถึงพื่อนๆเก่าๆทุกคน

วันที่ 31/05/2553
9
นาย ปิยะวัฒน์ ไทรทอง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ศึกษาต่อ บริหารธุรกิจกรุงเทพ
ข้อความ : ขอขอบพระคูณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนผมทำให้ผมมีชิวิตที่สดใสมาจนถึงทุกวันนี้

วันที่ 18/03/2553
10
นางสาวศันสนีย์ จันทร์สุวรรณ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ศึกษาราชมงคล
ข้อความ : ถ้าจบจากดอนไร่แล้วเก่งอังกฤษกันทุกคนเย้ย
รักอาจารย์ทุกคนเย้ย


วันที่ 21/08/2552