โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1 [นราธิวาส เขต 1]

1  1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210