เพื่อนบ้าน


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) ]

ผู้บริหาร

director4195.gif

ผู้ดูแลเว็บไซต์

พนักงานราชการ(มาช่วยราชการ)


ประธานนักเรียน