ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลศรีธัญญา อาคารคลังสมอง เลขที่ 47 หมู่ 4 ถ.ถนนติวานนท์ ต.ตำบลตลาดขวัญ อ.อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02-525-2630 หรือ02-528-7800 ต่อ 57454


ส่งหนังสือ