ชื่อ-นามสกุล

นางอภิญญา สว่างศรี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

รูปถ่าย