ชื่อ-นามสกุล

นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด

ตำแหน่ง

ผู้รับใบอนุญาติ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ( ภาษาอาหรับ ) และกฏหมายอิสลามมหาวิทยาลัยจอแดน ( UNIVERSITY OF JORDAN ) ณ. กรุงอัมมาน

รูปถ่าย