ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด
ผู้รับใบอนุญาติ
- ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ( ภาษาอาหรับ ) และกฏหมายอิสลามมหาวิทยาลัยจอแดน ( UNIVERSITY OF JORDAN ) ณ. กรุงอัมมาน