ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
02/12/2552
  
ขออนุเคราะห์ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ตอนนี้โรงเรียนเรายังขาดทางด้านอุปกรณ์การเรียน
ตอนนี้ นักเรียนทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 260 คน เป็นโรงเรียนเอกชน
ทางโรงเรียนจึงใคร่จากท่านผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาค ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ
นายฮาดอรอมี เจ๊ะแว 0849657056 หรือ 0898780180