ต้องการรับบริจาค : พัดลม

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/01/2553
  
เนื่องจากทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ แต่ยังขาดพัดลมที่จะมาติดตั้งให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล จึงขอความอนุเคราะจากผู้มีจิตศรัทธามา ณ ที่นี้
โรงเรียนบ้านห้วยลุง 044-430424 ,08-6145-6547