ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
08/07/2553
  
ทางโรงเรียนวัดบ้านทึง ต้องการพัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้นักเรียนได้มีใช้ในห้องเรียน
โรงเรียนวัดบ้านทึง 035464442