ต้องการรับบริจาค : สนามเด็กเล่น,คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/02/2552
  
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีเป็นโรงเรียนชนบทห่างไกลความเจริญ ฐานะผู้ปกครองยากจน อุปกรณ์สนามเด็กเล่นก็ผุพังเพราะได้รับบริจาคมา10 กว่าปีแล้วใช้การไม่ได้เนื่องจากอาจเกิดอันตราย คอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนใช้ในการเรียนการสอนก็ไม่มีเพียงพอเพราะมีแค่ 2 เครื่อง ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้จิตใจเมตตาบริจาคสนามเด็กเล่นและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่เด็กไทยในชนบทที่ห่างไกล
นายสุรงค์ โพชนิกร 0856122474