ต้องการรับบริจาค : เครื่องสีข้าวขนาดเล็กๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
05/03/2552
  
โรงเรียนวัดหนองไผ่มีเด็กนักเรียน 146 คนเลี้ยงอาหารฟรีทุกคนทำนาเองได้ข้าวปีละประมาณ 5-7 เกียน ต้องการรับบริจาคเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เพื่อสีข้าวสารให้เด็กกิน
ผอ.ชนะ แสงวิภาสนภาพร 08-1942-2562