ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์และสื่อการสอนทางไกล(โทรทัศน์)

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/03/2552
  
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีบุคลากรครูผู้สอน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ปัจจุบันมีครูไม่ครบชั้นอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ประมาณ 22 กิโลเมตร ต้องการขอรับบริจาคเครืองคอมพิวเตอร์และสื่อทางไกล(โทรทัศน์)อย่างน้อยขนาด 21 นิ้ว หน่วยงานหรือบุคคลท่านใดสนใจจะสร้างเนื้อนาบุญบริจาคติดต่อ...คุณวิรัตน์ ประจักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โทรศัพท์สำนักงาน 0-7545-0045 บ้าน 0-7542-3043 มือถือ 08-1091-6517 หรือเว็บบอร์ดของเว็บไซต์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด หรือ E-mail address : [email protected]
วิรัตน์ ประจักษ์สุวรรณ 0-7545-0045 , 0-7542-3043 , 08-1091-6517