ต้องการรับบริจาค : ผ้าป่าการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/04/2554
  
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยเพิ่มเติม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและศิษย์เก่า วันที่ 12 เมษายน 2554
นานสมศักดิ์ บูรณะ 0899457810